ORGANIZERS

STORAGE TRAY,MINI,WHITE

1114476
Farm King Price: $0.99
Farm King SKU:
1114476
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16058024

STORAGE TRAY,WHITE

1114478
Farm King Price: $1.49
Farm King SKU:
1114478
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16068024

STORAGE BOX,6 QUART,CLEAR,WLID

1114480
Farm King Price: $2.99
Farm King SKU:
1114480
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16428012

STORAGE BOX,16QUART,CLEAR,WLID

1114481
Farm King Price: $6.49
Farm King SKU:
1114481
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16448012

STORAGE BOX,28QUART,CLEAR,WLID

1114482
Farm King Price: $12.99
Farm King SKU:
1114482
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16558010

STORAGE BOX,56QUART,CLEAR,WLID

1114483
Farm King Price: $17.49
Farm King SKU:
1114483
Manufacturer:
STERILITE BIRMINGHAM, AL
Manufacturer Part#:
16598008

FILE BOX,PORTABLE,BLACK

1114492
Farm King Price: $13.49
Farm King SKU:
1114492
Manufacturer:
STERILITE CLINTON, SC
Manufacturer Part#:
18719004

STORAGE BOX,27GAL HEAVY DUTY

1238727
Farm King Price: $18.99
Farm King SKU:
1238727
Manufacturer:
Edge Plastics Inc.
Manufacturer Part#:
2027-0448

STORAGE BOX,14GAL LOCK-N-STOR

1238728
Farm King Price: $18.99
Farm King SKU:
1238728
Manufacturer:
Edge Plastics Inc.
Manufacturer Part#:
3056-0408

STORAGE 20 QT.CLEAR SNP LID

1244397
Farm King Price: $6.99
Farm King SKU:
1244397
Manufacturer:
Edge Plastics Inc.
Manufacturer Part#:
2005-5806

STORAGE 40 QT.CLEAR SNP LID

1244398
Sale Price $6.99
save $2.00
reg. $8.99
Farm King SKU:
1244398
Manufacturer:
Edge Plastics Inc.
Manufacturer Part#:
2010-5809

STORAGE 80 QT.CLEAR SNP LID

1244399
Farm King Price: $9.99
Farm King SKU:
1244399
Manufacturer:
Edge Plastics Inc.
Manufacturer Part#:
2020-5808