COPPER TUBING, AUTO 3/16"
281001
Farm King Price: $1.09
Farm King SKU:
281001
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
3/16
COPPER TUBING. AUTOMOTIVE 1/4"
281002
Farm King Price: $1.49
Farm King SKU:
281002
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
1/4
COPPER TUBING. AUTO 5/16"
281003
Farm King Price: $1.69
Farm King SKU:
281003
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
5/16
COPPER TUBING. AUTOMOTIVE 3/8"
281004
Farm King Price: $1.99
Farm King SKU:
281004
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
3/8
COPPER TUBING. AUTOMOTIVE 1/2"
281005
Farm King Price: $2.49
Farm King SKU:
281005
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
1/2
COPPER TUBING. AUTOMOTIVE 5/8"
281006
Farm King Price: $3.39
Farm King SKU:
281006
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
5/8
COPPER TUBING. AUTOMOTIVE 1/8"
281007
Farm King Price: $0.99
Farm King SKU:
281007
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
1/8
COPPER TUBING, 1/2"X10' TYPE M
281008
Farm King Price: $13.69
Farm King SKU:
281008
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
63628 087598 02
COPPER TUBING, 3/4"X10' TYPE M
281009
Farm King Price: $22.39
Farm King SKU:
281009
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
63628 127598 02
COPPER TUBING, 1/2"X2' TYPE M
281010
Farm King Price: $3.29
Farm King SKU:
281010
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
63628 086798 02
COPPER TUBING, 1/2"X4' TYPE M
281011
Farm King Price: $5.69
Farm King SKU:
281011
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
63628 087098 02
COPPER TUBING, 1/2"X6' TYPE M
281012
Farm King Price: $8.49
Farm King SKU:
281012
Manufacturer:
JMF/COPPER TUBING
Manufacturer part#:
63628 087298 02